Bosfor Turizm

Info si rezervari: +4-0741-698.276; +40728-777.162

Condiții de călătorie

 • Conditii generale de calatorie:

 

 • Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la mijlocul de transport cel mai tarziu cu 15 minute inainte de plecare in cursa, avand asupra lor voucherul de transport.
 • Neprezentarea pasagerilor la imbarcare la orele specificate pe voucherul de calatorie duce la anularea locului achitat pentru cursa respectiva, fara returnarea contravalorii biletului.
 • Fiecare pasager este raspunzator de valabilitatea documentelor necesare calatoriei (pasaport, CI) si detinerea acestora asupra sa.
 • Documente necesare calatoriei: carte de identitate valabila sau pasaport valabil cel putin 6 luni de la data returului in tara (OBLIGATORIU – pasaport pentru copiii sub 14 ani). Conform reglementarilor in vigoare minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara:
  • sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor;
  • sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) autentificat de notar;
  • adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera.
 • Societatea de transport nu este raspunzatoare pentru refuzul autoritatilor vamale de a permite pasagerului intrarea / parasirea tarii. In aceasta situatie, calatoria va continua fara intarziere pentru a nu produce disconfort si pagube celorlalti pasageri.
 • Locurile in mijlocul de transport se repartizeaza in ordinea inscrierii,
 • In cazul in care pasagerul renunta la calatorie, se vor percepe urmatoarele penalizari:
  • fara penalizare, daca renuntarea se face cu mai mult de 15 zile calendaristice inainte de data plecarii;
  • 100%, daca renuntarea se face cu mai putin de 15 zile calendaristice inainte de data plecarii.
 • Societatea de transport nu este raspunzatoare in cazul intarzierii mijlocului de transport, din conditii independente de vointa sa ( ex.: din cauza conditiilor de trafic, ambuteiaje, inchiderea anumitor sectoare de drum, controale la vama, etc) sau din vina pasagerilor (ex.: intarzieri la program, atitudini ofensatoare sau ostile fata de insotitor sau conducatorii auto, deterioarea starii sanatatii etc).
 • In cazul intervenirii, in timpul calatoriei, a unei defectiuni imposibil de remediat defectarii a mijlocului de transport, societatea de transport are obligatia de a proceda la inlocuirea acestuia cu alt mijloc de transport functional, in maxim 24 ore de la data producerii defectiunii, conform legislatiei in vigoare.
 • Raspunderea privind pierderea, furtul, deteriorarea bagajelor, a obiectelor personale sau a actelor de calatorie apartine pasagerilor.
 • Pe durata calatoriei ( in timpul mersului ), bagajele pasagerilor sunt asigurate de catre societatea de transport.
 • Transportul este asigurat si licentiat pentru curse internationale. Opririle se efectueaza la intervale de 2-3 ore pentru necesitati, servirea mesei, etc.
 • In mijlocul de transport sunt strict interzise: fumatul, consumul de bauturi alcoolice, consumul de droguri si substante stupefiante.
 • Societatea de transport isi rezerva dreptul de a debarca pasagerii in stare de ebrietate, care incalca regulile anterior mentionate, care afecteaza ordinea si siguranta celorlalti pasageri sau a conducatorilor auto, fara rambursarea costurilor de transport/repatriere a pasagerilor in cauza.
 • Pasagerii se obliga sa achite catre societatea de transport contravaloarea oricaror distrugeri aduse mijlocului de transport.
 • Daca pasagerul este nemultumit de serviciile societatii de transport, acesta are obligatia de a trimite o sesizare scris, avand un continut clar si explicit, cu privire la aspectele semnalate cu privire la serviciile contractate, sesizare ce se va transmite societatii de transport in maxim 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei. Daca in urma analizei sesizarii se constata ca societatea de transport nu si-a indeplinit obligatiile asumate, acesta va propune alternative de compensare sau va despagubi pasagerul ce a efectuat sesizarea cu o suma egala cu contravaloarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator, in termen de maxim 30 de zile de la data depunerii sesizarii. Societatea de transport nu va raspunde reclamatiilor facute in nume colectiv.
 • Cazul fortuit si forta majora exonereaza societatea de transport de orice raspundere.
 • Nu este permis transportul animalelor, cu excepția câinilor însoțitori pentru persoanele nevăzătoare. Pasagerul trebuie să anunțe acest lucru în momentul rezervării călătoriei. Este în obligația pasagerului să cunoască legislația în vigoare privind trecerea frontierei cu animale de companie. Pentru câinii însoțitori se va achita un tarif in valoare de 50% din tariful normal pentru un adult, aplicabil în cazul călătoriilor dus sau dus – întors.

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

     Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

     Părțile cunosc faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

     Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale, informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Furnizorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia, îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

     Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți.

     De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod.

     Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:

·vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

·vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

·se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

·se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

·se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

·se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți

·se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală  se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.